SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

SGA-Consultancy

Vanaf 2003 bedienen wij onze relaties op het gebied van Werving en Selectie. Gaandeweg zijn wij ook betrokken geraakt bij de Re-integratieprocessen op basis van de Wet

verbetering Poortwachter en de (juridische) Advisering op het gebied van arbeidsrechterlijke zaken. Wij hebben ons ontwikkeld tot professionals die

“kijkend over de grenzen van de verschillende vakdisciplines en vanuit het belang van de ondernemer zoeken naar de beste oplossing voor de aan ons voorgelegde casussen.”

 
SGA Consultancy

Wat doen wij

SGA-Consultancy, voorheen SGA-Recruitment, richt zich op de volgende activiteiten:

– Advisering met betrekking personele vraagstukken;
– Advisering en uitvoering op het gebied van verzuimmanagement;
– Adviseren met betrekking tot arbeidsrechterlijke zaken en
– Onderzoeken naar kostenbeheersing en financiële besparingen mbt personeel en ziekteverzuim.
 

Activiteiten