SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

SGA-Consultancy

SGA-Consultancy, opgericht in 2003, is een adviesbureau dat werkgevers en werknemers adviseert en/of in de uitvoering bijstaat op het gebied van HR, juridisch advies en alle facetten rond ziekteverzuim en re-integratie.

 

Wij hebben ons ontwikkeld tot professionals met een helicopterview.

“Vanuit het belang van de ondernemer kijken wij over de grenzen van de verschillende vakdisciplines en zoeken wij naar de beste oplossing voor de aan ons voorgelegde casussen.”

Wat doen wij

SGA-Consultancy richt zich op de volgende activiteiten:

– Advisering op het gebied van HR vraagstukken;
– Advisering en uitvoering op het gebied van verzuimmanagement;
– Advisering en uitvoering met betrekking tot arbeidsrechtelijke zaken;
– Onderzoek naar kostenbeheersing en financiële besparingen met betrekking tot personeel en ziekteverzuim, oftewel het reduceren van de schadelast van de gedifferentieerde premie Whk;
– Voeren van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures m.b.t. WIA-beschikkingen;
– Advisering en/of implementatie van de AVG.

Naar contactpagina

Werkwijze

Opdrachten worden uitgevoerd op basis van een multidisciplinaire aanpak. Daardoor garanderen wij kwaliteit omdat alle aspecten aan de orde komen en in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Het resultaat van deze benadering: bij bezwaar- en beroepszaken behalen wij een score van meer dan 80%. In de periode december 2016 tot maart 2018 was de score zelfs 100%, SGA-Consultancy heeft in die periode alle zaken voor haar opdrachtgevers gewonnen.

Team van professionals

Bij het uitvoeren van opdrachten van haar opdrachtgevers werkt SGA-Consultancy nauw samen met een team van specialisten, o.a. bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers en re-integratie consulenten.