SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Werkgevers

DE DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN WERKGEVERS BESTAAT O.A. UIT:

Reviewen re-integratie inspanningen
Voor een organisatie is het van belang om tijdens de uitvoering van de re-integratieverplichtingen ervan verzekerd te zijn dat dit alles conform de wettelijke regels en beoordelingskaders wordt uitgevoerd. SGA-Consultancy beschikt over de expertise om de re-integratie inspanningen integraal te beoordelen en werkgever, werknemer en arbodienstverlener te adviseren omtrent de uitvoering van het gehele traject.

De hulp van een ervaren bedrijfsarts, een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige of een extern deskundige kan – indien noodzakelijk – hierbij worden ingeroepen. Deze deskundigen beoordelen o.a. de werkplek, de functie-inhoud en de belastbaarheid van de werknemer en doen een passend voorstel voor de re-integratie, in het belang van zowel werknemer als werkgever. Door deze werkwijze en een goed advies is de werknemer over het algemeen weer snel aan het werk binnen zijn eigen functie. Hierdoor neemt niet alleen het aantal ziekmeldingen af, maar wordt ook de gemiddelde verzuimduur korter.

Adviseren, als klankbord fungeren en/of opzetten van uw verzuimbeleid
Door de dagelijkse day-to-day business kan het voorkomen dat u uw kennis en vaardigheden niet – via cursussen en trainingen – op peil kunt houden. Ook kan het zijn dat u binnen uw vakgebied een klankbord mist of dat u tijd tekort komt om uw verzuimbeleid op te zetten of te actualiseren.

In dat geval kan een ervaren consultant van SGA-Consultancy u daarin bijstaan. Wij bieden u daarvoor experts die over de grenzen van de verschillende vakgebieden heen kijken en met u het beleid en de praktijk binnen uw organisatie doornemen.

Gesprekspartner voor het UWV of dienstverleners
Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor de inspanningen binnen het verzuimtraject van uw medewerker. Dat betekent dat u de totale regie in handen dient te houden met betrekking tot uw arbodienst, uw bedrijfsarts, het re-integratiebureau en andere dienstverleners die u inzet. Vaak zijn dit tijdrovende activiteiten.

SGA-Consultancy is zeer ervaren in deze trajecten en neemt deze verantwoordelijkheid graag voor u uit handen.

Advisering m.b.t. de inzet van derden
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud en de kwaliteit van verrichte diensten die door derden ten behoeve van u zijn of worden uitgevoerd.

SGA-Consultancy beschikt over ruime en actuele expertise om u te adviseren in de keuze van deze specialisten en in het beoordelen van de door hen uitgevoerde (deel) werkzaamheden en/of gegeven adviezen. Daarnaast denken wij met u mee voor wat betreft de inzet van interventies door derden.

Onderzoek naar WGA eigenrisicodragerschap
De kosten van de gedifferentieerde premie ZW en WGA binnen een bedrijf of instelling zijn aanzienlijk en kunnen behoorlijk oplopen als gevolg van de instroom van (ex)medewerkers in de Ziektewet of WGA. Wij kunnen met onze analysetools de actuele en toekomstige kosten voor u inzichtelijk maken zodat u op basis van reële gegevens keuzes kunt maken.

Vanuit ons netwerk aan specialisten ondersteunen wij u graag bij het maken van de juiste keuze(s). Verder creëert SGA-Consultancy mogelijkheden voor u om de kosten van de gedifferentieerde WGA premie beheersbaar te maken. Dit doen wij door de toegerekende uitkeringen aan (ex)medewerkers inhoudelijk te beoordelen en, waar nodig, deze toerekeningen aan te vechten. Wij bieden u deze diensten aan vanuit een jarenlange ervaring en up-to-date kennis.

No-risk en vangnetregeling/uitkeringen
SGA-Consultancy analyseert de verzuimdossiers binnen uw organisatie. Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid streven wij ernaar schades zo veel mogelijk te beperken en risico’s te verkleinen. Ook het benutten van de no-risk en vangnetregeling kunnen u veel geld besparen. Wij onderzoeken de mogelijkheden en brengen die voor u in kaart.

Naar contactpagina