SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Werknemers

DE DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN UW WERKNEMERS BESTAAT O.A. UIT:

Uitvoeren re-integratie spoor 2 / outplacement
SGA-Consultancy voert re-integratietrajecten effectief en efficiënt voor u uit. Het uitgangspunt is dat de zieke werknemer wordt uitgeplaatst in een andere, passende functie. Mocht de ideale oplossing niet te realiseren zijn, dan zorgen wij ervoor dat de door ons – samen met uw werknemer uitgevoerde activiteiten – ruimschoots aan de door het UWV gestelde normen voldoen.

Advisering m.b.t. vervroegde WIA aanvraag
Werkgevers en bedrijfsartsen zien vaak op tegen de mogelijkheid om vervroegd een WIA aanvraag in te dienen. SGA-Consultancy heeft ruime ervaring met het inschatten van de kans van slagen en het doen van succesvolle, vervroegde WIA aanvragen.

Begeleiden van werkgever en werknemer bij de WIA aanvraag
Het voorbereiden, invullen en indienen van een WIA aanvraag vraagt om kennis van het toetsingskader van het UWV. SGA-Consultancy beoordeelt het gehele traject vooraf voor u, zodat eventuele tekortkomingen waar mogelijk kunnen worden hersteld. Natuurlijk staan we u daarin bij in het contact met andere disciplines.

Naar contactpagina