SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Juridisch advies

1.      Controleren, corrigeren en opstellen van documenten en contracten
Binnen uw organisatie maakt u gebruik van verschillende overeenkomsten en formulieren. SGA-Consultancy kan voor u de relevante overeenkomsten en formulieren opstellen en/of de bestaande aanpassen aan de eisen van de tijd. Daarmee voorkomt u dat u voor negatieve verrassingen komst te staan.

2.      Begeleiden bij een beëindiging- of vaststellingsovereenkomst
Werkgever en werknemer kunnen middels een beëindiging- of vaststellingsovereenkomst afscheid van elkaar nemen. SGA-Consultancy kan partijen begeleiden om gezamenlijk en in een constructieve sfeer tot een dergelijke overeenkomst te komen in plaats van met advocaten tegenover elkaar te staan.
 

Juridisch advies

3.      Vertalen van wetgeving, regels en jurisprudentie naar de praktijk
De wetgeving en de regels waaraan u zich heeft te houden veranderen voortdurend. Daarnaast hebben ook rechterlijke uitspraken gevolgen voor de wijze waarop u regels in de praktijk dient toe te passen. SGA-Consultancy is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan u adviseren hoe u de gevolgen van wetgeving en jurisprudentie naar de dagelijkse praktijk dient te vertalen.

4.        Advisering en ondersteuning bij het opstellen van bezwaarschriften
De beslissing van het UWV op een WIA aanvraag kan voor een werkgever vergaande (financiële) verplichtingen met zich meebrengen. SGA-Consultancy kan de beslissing voor u beoordelen en, indien nodig, bezwaar aantekenen tegen de beslissing en u tijdens een hoorzitting van het UWV vertegenwoordigen. Ons doel: het bereiken van een voor de werkgever, en eventueel de werknemer, zo gunstig mogelijke uitkomst.

Naar contactpagina