SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

HR & Juridisch advies

SGA-Consultancy beschikt over een zeer ruime expertise op het gebied van personeelsmanagement, ontslag, bedrijfsreorganisaties, AGV (privacy wetgeving). Ook zijn wij specialist op het gebied van arbeids- en sociale wetgeving, verzuim, ARBO. SGA-Consultancy biedt brede ondersteuning en advies in deze vakgebieden, conform de huidige wet- en regelgeving. U bent er daardoor zeker van dat u aan alle vereisten hebt voldaan. Daarmee voorkomt u onvoorziene en onprettige verrassingen.

1.      Controleren, corrigeren en opstellen van documenten en contracten
SGA-Consultancy biedt u de mogelijkheid om reglementen en/of protocollen, overeenkomsten en formulieren die u binnen uw organisaties nodig heeft, te controleren op relevantie en te aanpassen aan de huidige wet- en regelgeving.

2.      Vertalen van wetgeving, regels en jurisprudentie naar de praktijk
De wetgeving en de regels waaraan u zich heeft te houden, veranderen voortdurend. Daarnaast hebben ook rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) gevolgen voor de wijze waarop u regels in de praktijk dient toe te passen. SGA-Consultancy is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan u adviseren hoe u de gevolgen van wetgeving en jurisprudentie naar de dagelijkse praktijk dient te vertalen.

3.      Vertalen van wetgeving, regels en jurisprudentie naar de praktijk
Binnen ieder bedrijf kan het voorkomen dat een werknemer zijn huidige functie niet langer kan uitoefenen. Het gevolg daarvan kan een (langdurige) ziekmelding zijn.
SGA-Consultancy adviseert, ondersteunt en begeleidt u en uw werknemer in het verkorten van de verzuimperiode en/of het optimaliseren van de re-integratie van uw medewerker.

 

 

4.      Begeleiden bij een beëindiging- of vaststellingsovereenkomst
De beëindiging van een arbeidsovereenkomst verloopt niet altijd soepel. Via een beëindiging- of vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer op een goede manier afscheid van elkaar nemen. SGA-Consultancy biedt de mogelijkheid om partijen in dit proces te begeleiden teneinde gezamenlijk en in een constructieve sfeer tot een passende overeenkomst te komen. Hierdoor wordt voorkomen dat partijen middels advocaten tegenover elkaar komen te staan en worden onnodige kosten voor beide partijen vermeden.

5.        Adviseren en uitvoeren van ontslagprocedures (UWV, Rechtbank)
Een werkgever is gebonden aan de wetgeving m.b.t. arbeid. Met de invoering van de WWZ zijn de regels veranderd. De eisen die aan een procedure worden gesteld om afscheid van een werknemer te nemen, vergen extra aandacht. Het is van belang om te weten welke route – het UWV of de kantonrechter – gevolgd dient te worden en op welke ontslaggronden een verzoek tot ontbinding wordt gebaseerd. Aandachtspunt hierbij is dat de wijzingen die in 2015 in het arbeidsrecht zijn ingevoerd, opnieuw gewijzigd zullen worden. Het wetsontwerp Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werpt dus ook haar schaduw vooruit. SGA-Consultancy is volledig op de hoogte van de regelgeving en jurisprudentie binnen haar vakgebieden en biedt u ondersteuning en advies om deze procedures goed te doorlopen. Het anticiperen en voorlichten m.b.t. toekomstige regelgeving hoort daar vanzelfsprekend bij.

6.        Adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures
De beslissing van het UWV op een aanvraag Ziektewet- of WIA-uitkering kan voor een werkgever vergaande (financiële) verplichtingen met zich meebrengen. Zo kan een werknemer, die na 1 dag voor u werkzaam te zijn geweest en in de proeftijd is ontslagen, voor een periode van 12 jaren financiële lasten voor u met zich meebrengen. SGA-Consultancy beoordeelt de beslissing voor u en tekent, indien nodig, bezwaar aan tegen de beslissing en kan u tijdens een hoorzitting van het UWV vertegenwoordigen. Ons doel: het bereiken van een voor de werkgever, en eventueel de werknemer, zo gunstig mogelijke uitkomst.

Naar contactpagina