SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en wordt deze gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vanaf deze datum zijn organisaties (de verwerkingsverantwoordelijken) verantwoordelijk / aansprakelijk, tenzij ze kunnen aantonen dat ze alles (naar de stand van kennis en techniek) hebben gedaan om schending van de regels te voorkomen.

In ieder geval dient een organisatie minimaal het volgende geregeld te hebben:
    1. Inzicht in de actuele stand van zaken
    2. Privacyreglement(en)
    3. Gegevensbeschermingseffect beoordeling (DPIA) / Verwerkingsregister
    4. Actieplan

In dit actieplan zullen minimaal de volgende punten opgenomen moeten zijn:
    1. Verschil tussen feitelijke en gewenste situatie op basis van constateringen bij DPIA / Verwerkingsregister
    2. Hoe deze problemen worden opgelost en
    3. Streefdatum voor de oplossing van de geconstateerde tekortkomingen.

SGA-Consultancy helpt u in een kort tijdsbestek dat uw organisatie ‘AVG-proof’ is. Neem gerust contact op. Via onderstaand contactformulier kunt u uw wensen kenbaar maken.

Naar contactpagina