SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Over SGA-Consultancy

Glenn Azimullah is de man achter SGA-Consultancy. Hij is een ervaren professional op het gebied van Arbeids- en Sociaalverzekeringsrecht, Privacywetgeving, Arbeidsmobiliteit en Verzuimmanagement. Vanuit zijn bedrijf SGA-Recruitment heeft hij zich gedurende ruim 7 jaar als recruiter binnen de accountants- en belastingadvieswereld gespecialiseerd. Door deze achtergrond in de werving en selectie van accountants en overige financiële specialisten heeft hij veelvuldig te maken gehad met HR-vraagstukken als ziekteverzuim, re-integratie en juridische aspecten op het gebied van ontslagprocedures, o.a. bij reorganisaties.
Het geven van professioneel advies op juridisch gebied en het oplossen van HR-vraagstukken zijn zaken waarin Glenn zeer bedreven is geraakt. Deze materie heeft volledig zijn hart. Om die reden heeft Glenn vanaf 2010 de bedrijfsactiviteiten op dit gebied verder toegespitst en zijn bedrijf voortgezet onder de naam SGA-Consultancy. Zijn drive is het bereiken van het best mogelijke resultaat.
Door actualiteit voor wat betreft kennis en ervaring weet Glenn precies wat zich in zijn vakgebied afspeelt. Hij weet als geen ander welke veranderingen er zijn en hoe hierop ingespeeld moet worden. Hij heeft zich ontwikkeld tot een professionele sparringpartner voor menige organisatie op directieniveau.

Als persoon is Glenn te omschrijven als iemand die

– Problemen geïntegreerd benadert
– Over actuele kennis van zaken beschikt
– Een degelijk netwerk van specialisten heeft opgebouwd waarmee hij constructief samenwerkt
– Oplossingsgericht en pragmatisch werkt
– Buiten kaders durft te treden in het belang van zijn opdrachtgevers en, last but not least,
– Geniet van resultaat

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid staan bij SGA-Consultancy hoog in het vaandel. Als betrokken medemens is dit voor Glenn een vanzelfsprekendheid. Naast zijn commerciële activiteiten neemt hij zijn verantwoordelijkheid en ondersteunt Glenn, zelf ex-legerofficier, ex-militairen die, o.a. als gevolg van traumatische ervaringen tijdens buitenlandse missies, arbeidsongeschikt zijn geworden. In dit traject staat Glenn hen in de ruimste zins des woords bij, van luisterend oor tot het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Als ‘mensen mens’ is het zijn doel deze groep mensen te helpen bij het verwerken van hun trauma’s en hen een persoonlijke bijdrage te bieden bij het oplossen van hun sociale en financiële problemen om weer succesvol te kunnen functioneren in de maatschappij.