SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Schadebeperking gedifferentieerde premie WHK

Om u inzicht te geven in de extra lasten als gevolg van Ziektewet en/of WIA-uitkeringen van (ex)medewerkers wordt u doorverwezen naar onze website: www.whkschade.nlOp deze website staan invulbare rekenmodellen die u, nadat u alle gegevens hebt ingevuld, inzicht geven in de extra kosten die de instroom van (ex)werknemers in de ZW of WGA voor u met zich meebrengen. SGA-Consultancy kan deze extra lasten voor u reduceren door uitgebreid onderzoek te doen en de toerekening van de uitkeringslasten die mede bepalend zijn voor de extra lasten zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Naar contactpagina