SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Doelgroep

SGA-Consultancy adviseert werkgevers in alle branches op het gebied van kostenbeheersing en kostenbesparing met betrekking tot personeel-gerelateerde onderwerpen zoals:

 – Loonheffing en subsidies
 – Ziekteverzuim
 – Gedifferentieerde premie Whk
 – Wet verbetering Poortwachter

DOELGROEP

De inzet van SGA-Consultancy is erop gericht dat het verzuimtraject conform de wettelijke regels wordt uitgevoerd. Het doel daarbij is om de duur van het verzuim en de financiële risico’s voor de werkgever zoveel mogelijk te beperken. Daarbij hebben wij ook oog voor een zo optimaal mogelijke, liefst goede werkverhouding met (ex) medewerkers.