SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Aanpassing ‘Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’

Inmiddels heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding aangepast.