SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Beleidsregels boeteoplegging WAADI

Onder verwijzing naar mijn eerder artikel mbt de WAADI, zie Registratieplicht ter beschikking stellen tijdelijke arbeidskrachten_WAADI, verwijs ik u naar de aanpassing van de beleidsregels, Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014_Stcrt-2014-5048, zoals die op 20 februari 2014 in de Staatscourant zijn gepubliceerd.