SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Misbruik naam Poortwachtercentrum / Bericht voor crediteuren van het Poortwachtercentrum

Ik verzoek een ieder die iets te vorderen heeft van het “Poortwachtercentrum” vanwege het niet betalen van facturen en/of het niet leveren van overeengekomen diensten, om zich te wenden tot de (enige) bestuurder van het “Poortwachtercentrum” i.c. de heer P.D. Kamminga. Vanaf eind 2012 ben ik, op onderhanden opdrachten na, niet meer als zelfstandige (KvK Gelderland, 09135845) voor het “Poortwachtercentrum” werkzaam.

Anders dan vermeld in o.a. een door een advocaat en de enige bestuurder valselijk opgemaakte akte en machtiging (Proces-verbaalnummer: PL079H-2014041808-1) en mededelingen van de enige bestuurder, is ondergetekende nimmer bestuurder van Stichting Poortwachter en/of Poortwachtercentrum Nederland B.V. geweest. De gegevens zijn verifieerbaar in de registers van de Kamer van Koophandel onder de nummers 37199545 en 37129659.

Opgemerkt dient te worden dat de naam, het logo en het webdomein Poortwachtercentrum worden misbruikt – zie faillissementsverslagen van Carein B.V. (http://insolventies.rechtspraak.nl/pdf.ashx?ID=14.nho.10.243.F.V.08) en Danzo B.V. http://insolventies.rechtspraak.nl/pdf.ashx?ID=14.nho.10.242.F.V.08 – door zowel de Stichting Poortwachter als Poortwachtercentrum Nederland B.V..

Zowel de Stichting Poortwachter kennemerstraatweg 233_alkmaar(stichting poortwachter) als Poortwachtercentrum Nederland B.V. (poortwachtercentrum nederland bv) zijn gevestigd op het adres Kennemerstraatweg 233, 1814 GK ALKMAAR. De bestuurder, i.c. de heer P.D. Kamminga, is op hetzelfde adres in een voorziening in de tuin, plaatselijk bekend als tuinhuis ELBA, woonachtig.

Ik verzoek u derhalve geen contact met mij op te nemen betreffende zaken aangaande het “Poortwachtercentrum”, tenzij u voornemens bent om het faillissement van genoemde bedrijven aan te vragen en u daartoe een steunvordering nodig heeft.

Ik distantieer mij van alle activiteiten van genoemde bedrijven en hun bestuurder.

Arnhem, 07 augustus 2014

 

Glenn Azimullah