SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Besluit Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV

Onderstaand treft u de regels die het UWV hanteert bij het controleren van cliënten met een uitkering middels het afleggen van huisbezoeken.

Besluit Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV_stcrt-2014-22911