SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Bevoegdheden van de Bisschoppenconferentie ten aanzien van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC worden beperkt

De bemoeienis van de Bisschoppenconferentie bij de benoeming van bestuurders bij de Radboud Universiteit wordt door de Ondernemingskamer subiet aan banden gelegd.

Samengevat: er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Stichting Katholieke Universiteit; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen wordt bepaald dat het bestuur van Stichting Katholieke Universiteit in afwijking van de statuten (a.) exclusief bevoegd is tot benoeming en ontslag van bestuurders van Stichting Katholieke Universiteit en tot benoeming van de voorzitter van het bestuur en (b.) bevoegd is om (zonder goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie) te besluiten tot de herstructurering en daarmee verband houdende besluiten.

Link naar de uitspraak: ECLI_NL_GHAMS_2020_2033