SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Controleer uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Met dagtekening 03 december 2018 heeft u de beschikking gedifferentieerde premie Whk ontvangen. Het is van belang om deze te controleren. Daarvoor biedt SGA-Consultancy u de mogelijkheid via Whkschade.nl.

Als er uitkeringsbedragen voor de Ziektewet of de WGA op uw beschikking staan, dan is het verstandig om te laten onderzoeken of deze uitkeringen terecht aan u worden toegerekend. SGA-Consultancy beschikt over de specialisten die dit voor u kunnen doen en mogelijk forse financiele besparingen voor u kunnen realiseren. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Aandachtspunt: bij een stijging van de jaarlijkse loonsom kan er bij een gelijkblijvende loonsom sprake zijn van een expotentiele groei van het extra af te dragen bedrag aan gedifferentieerde premie. In dergelijke gevallen kan het financieel aantrekkelijk zijn om nieuwe medewerkers gericht over meerdere entiteiten te verdelen.