SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Convenant loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers door kleine ondernemers

Kleine werkgevers (met minder dan 7 werknemers in dienst) hebben soms moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Daarom komen er maatregelen om dit het voor hen duidelijker en goedkoper maken.

Verder worden er maatregelen voorgesteld die de re-integratie moeten bevorderen.

VOORGESTELDE AANPASSINGEN