SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

De zelfstandige bevoegdheden van de Inspecteur

Bijgaand een artikel waarbij de (belasting) Inspecteur gebruik maakt van zijn ‘zelfstandige bevoegdheid’ om af te wijken van de aangifte van één van de partners aan wie al een definitieve aanslag is opgelegd. Dat de Inspecteur i.c. “op zijn strepen staat” past niet bij het beeld van de Inspecteur als het om de correctie van beschikkingen gedifferentieerde premie Whk gaat. In dat geval verschuilt de Inspecteur zich achter de rug van het UWV waarbij er wordt beweerd dat er uitsluitend kan worden gecorrigeerd als het UWV de basisgegevens voor de correctie aanlevert.

Zelfs als je beschikkingen van het UWV overlegt weigert de Inspecteur simpelweg om van zijn zelfstandige bevoegdheid, zie o.a. ECLI_NL_GHARL_2019_2607, gebruik te maken.

In onderhavige casus (ECLI:NL:GHDHA:2019:2213) is de vraag hoe de uitkomst zich verhoudt met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel?

Kortom, een beetje consequent zijn is ook een gave.