SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Een degelijk personeels- en/of verzuimdossier

Een degelijk en volledig personeels- en/of verzuimdossier wordt van elke werkgever verwacht. Dat de praktijk hiervan afwijkt is algemeen bekend. Om nogmaals het nut daarvan te illustreren treft u onderstaand een tweetal recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De inhoud spreekt voor zich.

Loonsanctie onterecht, motivering is gebaseerd op onterechte aannames.
Gelet hierop valt niet in te zien waarop de stelling van de bezwaararbeidsdeskundige dat re-integratie daarmee ver achterbleef bij de inschatting die de bedrijfsarts in de probleemanalyse had gemaakt, is gebaseerd. Ook valt niet in te zien waarom appellante op dat moment, gelet op de stand van zaken en met hetgeen toen bekend was, de bakens had moeten verzetten naar het tweede spoor.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:1481

Vermeende schade, incident op het werk of gewoon een vergroeiing aan het handwortelbeen?
Art. 7:658 lid 2 BW: niet bewezen geacht dat werknemer de schade waarvan hij vergoeding vordert heeft geleden tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bij werkgever.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:3963