SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Geen ‘kwaadwillendheid’, aldus Donner

De commissie Donner is tot de conclusie gekomen – de vraag is of deze commissie überhaupt toegang heeft gehad tot alle informatie – dat de Belastingdienst “onrechtmatig heeft gehandeld” met betrekking tot aanvragen voor kinderopvangtoeslag, maar dat er geen sprake was van kwaadwillendheid.

Als er geen sprake was van “kwaadwillendheid”, dan is er in elk geval sprake van chronische incompetentie met een werkwijze die bij een gemiddelde criminele organisatie past, zie onderstaand artikel.

Bewijs voor machtsmisbruik duikt op in toeslagenaffaire: ‘Ontluisterend beeld’