SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

(Herhaling) Ontslag op staande voet in strijd met advies bedrijfsarts is niet zonder risico!

Ontslag op staande voet moet weloverwogen en goed onderbouwd . Dat een werkgever na een eerdere nietig verklaring van een ontslag op staande voet meer dan voorzichtig dient te zijn bij het wederom op staande voet ontslaan van de werknemer blijkt uit ECLI:NL:RBLIM:2015:9351.

De werknemer had zich ziek gemeld en de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de werknemer op dat moment gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, maar dat een gedeeltelijke werkhervatting gelet op de werk-gerelateerde problematiek nog niet reëel was. Daarom heeft de bedrijfsarts een interventieperiode van 1,5 week geadviseerd, waarin een start gemaakt dient te worden met mediation.

Het negeren van het advies van een bedrijfsarts om mediation op te starten tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werknemer maakt elke poging tot het ontslaan van de werknemer de facto onmogelijk.