SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Minimumloon bij buitenlandse onderaannemers als voorwaarde bij de aanbesteding overheidsprojecten?

Regelmatig wordt gevraagd om eisen te stellen aan buitenlandse bedrijven die zelfstandig of als onderaannemer meedoen aan aanbestedingen van de overheid en/of aan de overheid gerelateerde bedrijven. In elk geval wordt gevraagd om de regels met aangaande het minimumloon of de in de betreffende branche geldende CAO voorwaarden als verplichting aan dergelijke ondernemers op te leggen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft met de prejudiciële uitspraak van 18 september 2014 in elk geval de bijl aan de wortels van de voorwaarde tot toepassing van het minimumloon gezet met betrekking tot de de voorwaarde aan buitenlandse onderaannemers om minimaal het minimumloon aan de werknemers te betalen als de buitenlandse onderaannemer wordt ingezet bij een een project waaraan een aanbesteding van overheidswege voorafgaat.

In het arrest in zaak C-549/13 Bundesdruckerei GmbH / Stadt Dortmund heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie als volgt beslist: “In een situatie zoals die van het hoofdgeding, waarin een inschrijver een overheidsopdracht wil uitvoeren door uitsluitend gebruik te maken van werknemers van een onderaannemer die in een andere lidstaat is gevestigd dan die van de aanbestedende dienst, staat artikel 56 VWEU in de weg aan de toepassing van een wettelijke regeling van de lidstaat van deze aanbestedende dienst volgens welke deze onderaannemer de betrokken werknemers een in deze regeling vastgesteld minimumloon dient te betalen.”

Persbericht: Hof van Justitie van de Europese Unie_Arrest in zaak C-549 13
Arrest: Arrest Hof van Justitie van de Europese Unie_zaak C-549 13