SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Misverstand met betrekking tot mobiliteitsbonus

geldbuidelIn de dagelijkse praktijk merk ik steeds vaker dat werkgevers verkeerd worden voorgelicht door verschillende re-integratiebureaus of consulenten. Het gaat er om dat men – al dan niet bewust – niet vertelt dat de mobiliteitsbonus niet in alle gevallen tot de maximale korting van € 7.000,== zal leiden. Immers, de mobiliteitskorting kan nooit hoger zijn dan de premies die een werkgever moet dragen. Dat betekent dat de uitkomst voor een kleine werkgever met een lage afdracht geen of weinig effect zal hebben. Om het voor de kleine werkgever toch interessant te maken om maximaal gebruik te maken van de mobiliteitsbonus zou kunnen worden overwogen om gebruik te maken van een payrolbedrijf.