SGA-Consultancy

 • Twitter
 • Google Plus
 • Linked in
 • Facebook

Nieuws

 • Bezorgers van Deliveroo zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst

  Na het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1746) was het te verwachten, niet de bedoeling maar de feiten en omstandigheden zijn bepalend als het gaat om het kwalificeren van een arbeidsovereenkomst. Bezorgers van Deliveroo zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkoms.... Lees verder

 • Beoordelingsruimte bij meerdere beperkingen

  In de praktijk komt het vaker voor dat een arbeidsongeschikte werknemer meerdere medische klachten heeft en als gevolg daarvan ook meerdere beperkingen. Bij de WIA-beoordeling hanteert het UWV als uitgangspunt dat als een van de beperkingen een GBM oplevert, dat de overige beperkingen en het gehe.... Lees verder

 • Beslag op bonus voor zorgmedewerkers is mogelijk

  Instanties mogen beslag leggen op de bonus van 1.000 euro voor zorgmedewerkers. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland besloten in een kort geding. Wel is het volgens de rechter goed mogelijk dat een schuldeiser af zal zien van de beslaglegging, uit respect en waardering vo.... Lees verder

 • Volledig arbeidsongeschikt bij aangaan van de arbeidsovereenkomst

  Het risico dat werknemer al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst volledig arbeidsongeschikt is voor de aangeboden functie is voor de werkgever nu per 01-01-2011 de wettelijke uitsluitingsgrond daarvoor is vervallen. Een beroep op een wilsgebrek is bevestigd bij arrest van 7 februari 2020 van d.... Lees verder

 • Inschrijfverplichting uitzendbureaus niet strijdig met Europees recht

  Utrecht, 02 december 2020 Om misbruik van en met uitzendkrachten tegen te gaan, is in de wet opgenomen dat uitzendbureaus zich moeten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als die inschrijving er niet is, kunnen zowel het uitzendbureau als de werkgever die gebruik maakt .... Lees verder