SGA-Consultancy

 • Twitter
 • Google Plus
 • Linked in
 • Facebook

Nieuws

 • Controleer uw beschikking gedifferentieerde premie Whk 2020

  Eind november 2019 zijn door de Belastingdienst de beschikkingen gedifferentieerde premie Whk (GDP Whk) verzonden. De in de beschikking genoemde percentages zorgen voor een verhoging van uw maandelijkse afdrachten aan Loonheffing. De hoogte van de percentage wordt bepaald door de sectorindeling, de.... Lees verder

 • Geen ‘kwaadwillendheid’, aldus Donner

  De commissie Donner is tot de conclusie gekomen - de vraag is of deze commissie überhaupt toegang heeft gehad tot alle informatie - dat de Belastingdienst “onrechtmatig heeft gehandeld” met betrekking tot aanvragen voor kinderopvangtoeslag, maar dat er geen sprake was van kwaadwillendheid. A.... Lees verder

 • Hoge Raad: verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

  Den Haag, 08 november 2019 De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis z.... Lees verder

 • Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

  Onderstaande reactie zond ik in voor de internetconsultatie voor bovengenoemde wettelijke regeling. Mijns inziens een volstrekt onlogische en contra-productieve regeling, omdat een minimumtarief voor zelfstandigen de kern van het probleem -grote aantallen verkapte werknemers aan de onderkant van.... Lees verder

 • Advies AG aan Hoge Raad n.a.v. prejudiciële vragen over ‘slapende dienstverbanden’

  Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad heeft gesteld in een zaak over ‘slapende dienstverbanden’, heeft advocaat-generaal De Bock vandaag een advies uitgebracht. De prejudiciële vragen gaan over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. .... Lees verder