SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Participatiewet en quotum na sociaal akkoord

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer namens het kabinet op hoofdlijnen over de vormgeving van de Participatiewet en het quotum na de totstandkoming van het sociaal akkoord. Via onderstaande link kunt u de brief openen.

kamerbrief-over-participatiewet-en-quotum-na-sociaal-akkoord