SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Primaire en herbeoordeling WIA niet door een niet-geregistreerde verzekeringsarts

Het UWV maakt steeds meer gebruik van niet geregistreerde verzekeringsartsen bij WIA-beoordelingen. Opvallend is dat de medische rapportages steeds vaker niet zijn ondertekend door de arts en de verzekeringsarts die als mentor/coach optreedt.

De CRvB oordeelt in ECLI:NL:CRVB:2018:4018 (zie 4.1 t/m 4.3) dat de intrekking van een WIA-uitkering onzorgvuldig is voorbereid wegens onderzoek door een niet-geregistreerde verzekeringsarts. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid niet kan worden aanvaard dat het medisch onderzoek zowel in de primaire fase als in de bezwaarfase wordt verricht door een arts, niet zijnde een geregistreerde verzekeringsarts.