SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Particuliere recherche door werkgevers

Wetgeving en rechtspraak over recherchegedrag door werkgevers vormen een lappendeken met her en der gaten. Er zijn wel regels en er is jurisprudentie, maar alles bij elkaar schiet het Nederlands recht tekort en zijn werknemers onvoldoende beschermd tegen schendingen van hun privéleven. Dat concludeert Heleen Pool in haar proefschrift.

Haar proefschrift over dit onderwerp is beschikbaar via bijgaande link Particuliere recherche door werkgevers.

Bron: Recht.nl