SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Rechtspraak kan ook leuke ‘overwegingen’ bevatten.

hamburgerEen rechterlijke uitspraak waar wij wat aan hebben als het om het eten gaat. De volgende overweging geeft een speciaal tintje aan deze uitspraak: “Door aldus te handelen heeft X naar het oordeel van het Gerecht een dringende reden gegeven voor ontslag. Het professioneel bereiden van voedsel of maaltijden voor derden, waaronder begrepen een broodje hamburger met wat extra augurk, is in meerdere opzichten een serieuze aangelegenheid en verantwoordelijkheid waarmee niet valt te spotten. Door op het door de klant met wat extra augurk bestelde broodje hamburger zo ongeveer een hele pot augurken te stoppen, heeft X niet alleen blijk gegeven volstrekt ongeschikt te zijn als professioneel bereidster van voedsel of maaltijden, maar heeft zij ook haar werkgeefster op ontoelaatbare wijze in een kwaad en schadelijk daglicht gesteld.”

Een hamburger bereiden is in meerdere opzichten een serieuze aangelegenheid en verantwoordelijkheid waarmee niet valt te spotten!