SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Samenvatting zaken C-167/12 en C-363/12 (HvJ EU)

Het Unierecht vereist niet dat een wensmoeder die een kind heeft gekregen dankzij  een draagmoederschapsovereenkomst, recht heeft op bevallingsverlof of een  gelijkwaardig verlof .

Hof van Justitie Europese Unie_geen zwangerschapsverlof voor wensmoeder