SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Nationale Ombudsman: Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

Het gedrag en de uitlatingen van ambtenaren van verschillende overheidsinstellingen geeft vaak aan burgers en professionals de neiging om dergelijke uitspraken – telefoongesprekken en tijdens bezoeken – op te nemen, om achteraf als bewijs te kunnen dienen.

Mijn eigen ervaring met het UWV, vestiging Almere, bevestigt dat het in voorkomende gevallen nodig is om achteraf ontkennende ambtenaren met de feiten te kunnen confronteren.

De Nationale Ombudsman heeft voor het opnemen van gesprekken spelregels opgesteld. De kern van de regels is “Als een burger een gesprek wil opnemen, dan moet hij dat wel van tevoren melden. De medewerker van de overheidsinstantie mag dit verzoek in beginsel niet weigeren. Er kunnen wel nadere afspraken gemaakt worden en de burger kan eventueel toelichten waarom hij dit gesprek wil opnemen.”

De spelregels zijn beschikbaar via bijgaande link SPELREGELS VOOR HET MAKEN VAN GELUIDSOPNAMEN.