SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Stand van zaken Wet Werk en Zekerheid

Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is op 03 juni 2014 behandeld tijdens de plenaire zitting van de Eerste Kamer. Het 0ngecorrigeerde stenografisch verslag (Verslag plenaire behandeling Eerste Kamer_3-juni-2014) en de ingediende motie Backer c.s. (Eerste Kamer-Motie Backer cs_kst-33818-F) treft u bijgaand. De verdere behandeling staat voor 10 juni 2014 op de agenda van de Eerste Kamer.