SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Standpunt Novag – UWVA m.b.t. werkwijze verzekeringsartsen UWV

Via onderstaande link kunt u kennisnemen van het standpunt van Novag – UWVA, de vakvereniging van de verzekeringsartsen bij het UWV.

In de kern komt het erop neer dat de verzekeringsartsen wordt gevraagd om: “Samengevat is het geen oplossing om nu op onzorgvuldige wijze beoordelingen uit te voeren. Waar het kan beoordeelt u op basis van de stukken/telefonisch contact. Echter, waar het niet kan, en de ervaring leert dat dit in de Meerderheid van de gevallen zo is, moet er op een later tijdstip een spreekuurcontact gepland worden en moet UWV voorschotten gaan verstrekken.

COVID-19 – NOVAG nieuwsflash maart 2020