SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Terugwerkende kracht Wet BeZaVa onverbindend verklaard

Onderstaand treft u de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam waarin de terugwerkende kracht van de Wet BeZaVa onverbindend is verklaard. Het betekent dat de toerekening van ZW-uitkeringen voor het ZW-component van de gedifferentieerde premie Whk voor de gevallen waarbij de 1e ziektedag voor 01-01-2014 ligt, onterecht is.

Voor (middelgrote en grote) bedrijven is het van belang om na ontvangst van de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2018 de instroomlijsten bij de Belastingdienst op te vragen en te controleren of er ex-medewerkers op staan die bedrijven die aan de criteria van deze uitspraak voldoen. De toerekening van de ZW-uitkeringen is dan onterecht, maar ook de WGA-uitkeringen die in het verlengde van de vangnet ZW-uitkering door het UWV zijn toegekend mogen niet aan de werkgever worden toegerekend.

ECLI:NL:GHAMS:2017:4830

Deze uitspraak sterkt mij in mijn overtuiging dat de toerekening van ZW en WGA-uitkeringen aan bedrijven die voor 01-01-2017 zijn teruggekeerd vanuit het eigenrisicodragerschap naar het publiek bestel en waarvoor de uitkeringen  al door verzekeraars worden betaald, hetzelfde lot verdient.