SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

TRANSITIEVERGOEDING NA WACHTTIJD: BETALEN OF VOORKOMEN?!

De invoering van de transitievergoeding – artikel 7: 673 BW – per 01 juli 2015 leidt tot veel vragen. In dit kader beperk ik mij tot de situatie waarbij de werkgever de intentie heeft om de om na het einde van de termijn van 104 weken vanaf de eerste ziektedag (wachttijd) de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Een werkgever is aan een werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd of op verzoek van de werkgever is ontbonden of
na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet.

Dit betekent dat de werkgever die na het einde van de wachttijd – u heeft dan al 2 jaar het loon tijdens ziekte doorbetaald – het initiatief tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst neemt, aan de werknemer een transitievergoeding is verschuldigd als het dienstverband wordt beeindigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de leeftijd en het aantal dienstjaren van de werknemer en de hoogte van het loon.

SGA-Consultancy richt zich in haar advisering van ondernemers op het optimaliseren van financiële posities. In dat kader kunnen wij u bijstaan om de potentieel opgebouwde ‘claim transitievergoeding’ van de werknemer, binnen de daarvoor geldende wettelijke regels, volledig te doen verdampen. Kortom, de potentiële claim van de werknemer wordt gereduceerd tot nul.

SGA-CONSULTANCY REALISEERT UW BESPARINGEN.