SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Transitievergoeding werpt schaduw vooruit

De stellingen worden betrokken in Ontslagland

Werknemers en werkgevers die de intentie hebben om afscheid van elkaar te nemen, komen de laatste maanden, en naar alle waarschijnlijkheid ook de komende maanden, met elkaar in conflict vanwege het moment waarop het afscheid moet worden beklonken. Werkgevers hebben er belang bij het moment na 01 juli 2015 te realiseren, terwijl werknemers het liefst voor die datum het afscheid afgerond willen zien vanwege de financiële gevolgen. In onderstaand artikel wordt het vorengenoemde toegelicht.

Transitievergoeding werpt schaduw vooruit