SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Verliezen op WIA-WGA verzekeringen

Een onderzoek van de DNB bevestigt nogmaals de stand van zaken met betrekking tot de financiele consequenties van de WIA-WGA verzekeringen voor de verzekeraars. Via onderstaande link kunt u de berichtgeving van de DNB hierover lezen.

http://www.dnb.nl/publicatie/publicaties-dnb/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-verzekeren/nieuwsbrief-verzekeren-februari-2014/dnb303356.jsp