SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Verplichtingen werknemer na einde dienstverband

Wet BEZAVA

De praktijk heeft na de invoering van de Wet BEZAVA aangetoond dat werkgevers zich onvoldoende bewust zijn van de gevolgen van deze wet. Ondanks de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2014 en de berichtgeving van het UWV met betrekking tot de toe te rekenen kosten Ziektewet eerste halfjaar 2013 die u in 2015 in rekening zullen worden gebracht, wordt er nog onvoldoende actie ondernomen om grip op de kosten te krijgen.

Postcontractuele afspraken

Na het beëindigen van een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst is een werkgever die in het publieke bestel zit afhankelijk van de werknemer en/of het UWV om zicht te krijgen op het verloop van de ziekte van een werknemer die ziek de dienst verlaat of zich binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband ziek meldt bij het UWV. U draait als werkgever wel voor de kosten op.

Om nog enig grip op een werknemer te hebben die na het einde van het dienstverband in de Ziektewet terechtkomt, kunt u een postcontractuele bepaling in de tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst opnemen. Hiermee legt u een werknemer verplichtingen op, zoals het zich op afroep voor controle melden bij de bedrijfsarts, die na het einde van het dienstverband nagekomen dienen te worden op straffe van het verbeuren van een boete.

Bij een reeds aangegane arbeidsovereenkomst waarbij geen postcontractuele verplichting is opgenomen doen de werkgevers over het algemeen niets om een dergelijke bepaling alsnog als aanvulling in de overeenkomst op te nemen. Ook hierin kan SGA-Consultancy u hulp bieden.

Vaststellingsovereenkomst

Wat mij opvalt bij het lezen van verschillende vaststellingsovereenkomsten uit de periode 2012 tot heden is dat er bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst niet aan wordt gedacht om de postcontractuele bepaling alsnog gerealiseerd te krijgen. Hierdoor laat een werkgever de laatste kans om enige grip op de werknemer te krijgen ongebruikt.

Controleer uw modellen arbeids- en vaststellingsovereenkomst

Gelet op het bovenstaande is het verstandig om uw modellen arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst te controleren en te actualiseren. SGA-Consultancy biedt u in de maanden februari en maart 2013 de mogelijkheid om dit tegen het vaste tarief van € 125,00 voor u te doen.

Aanmelden

Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken kunt u contact met ons opnemen. Uw contactpersoon hiervoor is Glenn Azimullah, telefoon 06-51800566.

Klik <hier> om u aan te melden voor deze actie.