SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Vervolg “Mol van antisociale werkgever bij UWV Breda of is UWV Breda de weg volledig kwijt?!”

Dat het recht uiteindelijk zal zegevieren in bovenstaande kwestie – zie Mol van antisociale werkgever bij UWV Breda of is UWV Breda de weg volledig kwijt?! – blijkt inmiddels uit de klacht die tegen een arts en een bedrijfsarts van Arbo Active is ingediend bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege. Met de medische rapportage hebben de heren de werkgever kennelijk bijgestaan om onder de verplichtingen als ERD ZW uit te komen. De arts en de bedrijfsarts van Arbo Active zijn beiden in zaak nummer 2018/114 en 2018/115 gesanctioneerd met een berisping. Publicatie van de uitspraken volgt, o.a. zoals door het RTG bevolen in haar uitspraak in o.a. de Staatscourant en door mij,  zodra de beide uitspraken onherroepelijk zijn.

Het is voor de heren te hopen dat ze overweging 5.14 goed lezen en begrijpen voordat ze mogelijk de stap richting Hoger Beroep zetten. In elk geval in zaaknummer 2018/114 riskeert de arts een zwaardere sanctie als hij in Hoger Beroep gaat en de waarheid niet onthult. Immers, in dat geval toont betrokkene op indringende wijze aan dat zelfreflectie niet een van zijn sterke kanten is en dat hij niets van deze zaak heeft geleerd.

De volgende stap is herziening van een uitspraak van het Tuchtcollege van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) inzake de mediator die in een een-tweetje met de werkgever de weg richting ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie mogelijk moest maken. Het is overigens onbegrijpelijk dat een club aan senioren digibeten zich over een zaak uitspreekt zonder daar enige kennis van zaken van te hebben. Kan het Tuchtcollege SMK niet begrijpen dat het zich op beroepen dat ‘de email dan moet zijn gehackt‘ een volstrekt inhoudloos verweer is als degene die dat verweer voert zelf, bekend met de feiten, nimmer een melding datalekken bij de AP heeft gedaan. Uit de aan mij door Mailinfo verstrekte locaties van de IP-adressen waar de emails van de “integere mediator” zijn geopend blijkt dat het om verschillende computers en mobiele telefoons op o.a. de locatie van de werkgever gaat. Het zou bizar zijn als de werkgever de door haar ingehuurde en aan de wederpartij opgelegde mediator zelf heeft gehackt.

Tip: voor het Tuchtcollege van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) is het actualiseren van de kennis door scholing en/of bijscholing geen overbodige luxe.  Of is het enig doel het beschermen van uw “integere mediators” zoals in onderhavige kwestie?!