SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Wat verandert er op 1 januari 2019?

Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gebruik onderstaande link om de wijzigingen te kunnen doornemen:
Wat verandert er op 1 januari 2019?