SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Wetsvoorstel inzagerecht medische dossiers


Dit wetsvoorstel legt onder meer vast welke informatie hulpverleners aan patiënten moeten verstrekken. Daarnaast wordt de bewaarplicht van dossiers verlengd van vijftien naar twintig jaar, waarbij de termijn voor het gehele dossier begint te lopen vanaf de laatste mutatie. Tot slot maakt het wetsvoorstel het voor nabestaanden mogelijk om onder bepaalde omstandigheden inzage te krijgen in het medisch dossier van een overleden familielid.

Voorstel van wet (Kamerstukken 2017/18, 34994 nr. 2)
Memorie van toelichting (Kamerstukken 2017/18, 34994 nr. 3)
Advies Raad van State (Raadvanstate.nl)

 

Bron: Recht.nl