SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

WGA of IVA?

Zowel bij werknemers als bij werkgevers geven de beslissingen van het UWV naar aanleiding van een WIA-aanvraag aanleiding tot discussie en verbazing. Waar partijen uitgaan van een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid komt het regelmatig voor dat de uitkomst in de beschikking van het UWV spreekt van gedeeltelijke of niet duurzame arbeidsongeschiktheid.

Een werknemer heeft recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) als hij/zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. De uitkering wordt verstrekt op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en uitbetaald door het UWV.

Een werknemer heeft recht op een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) als hij/zij gedeeltelijk arbeidsgeschikt is. De uitkering wordt verstrekt op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en uitbetaald door UWV.

Toekenning van WGA in plaats van IVA is bijzonder ongunstig voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Voor een werknemer betekent die beslissing dat er binnen of buiten het bedrijf van de werkgever arbeid moet worden verricht. Vaak betekent het tevens het einde van het dienstverband bij de werkgever. Voor een werkgever betekent het dat er een re-integratieverplichting voor de werknemer blijft bestaan. Die verplichting kan een flinke kostenpost opleveren naast de gedifferentieerde WGA premie.

Het is daarom voor zowel de werknemer als de werkgever van groot belang om een dergelijke beslissing het liefst samen middels een bezwaarschrift aan te vechten. In de praktijk beslist het UWV op een WIA-aanvraag op basis van de door de werkgever en werknemer bij de WIA-aanvraag beschikbaar gestelde gegevens zonder daarbij aanvullend (medisch) onderzoek te doen. Werknemer en werkgever hebben er daarom belang bij om het bezwaar goed te onderbouwen. Mocht het UWV het bezwaar afwijzen dan is het raadzaam om in beroep te gaan. Zorg er in dat geval voor dat u samen met de werknemer voldoende (medische) gegevens, bijvoorbeeld van de huisarts en de behandelende specialist, aanlevert om het beroep te staven.

SGA-Consultancy kan in voorkomende gevallen in samenwerking met specialisten op dit gebied voor aanzienlijke kostenbesparingen voor werkgevers zorgen.

Neemt u in dergelijke gevallen contact met ons op zodat wij u hierin kunnen adviseren en u eventueel ondersteunen bij het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift.