SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Wijzigingen Ontslagrecht – beëindiging dienstverband

Bijgaand een overzicht van de wijzigingen van het ontslagrecht = beeindiging dienstverband –  naar aanleiding van de Wet Werk en Zekerheid.

Wijziging Ontslagrecht_beeindiging dienstverband