SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Zwaarlijvigheid kan een „handicap” vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling inzake arbeid

Het EU-hof boog zich over de zaak van een zwaarlijvige Deen, die stelde te zijn ontslagen vanwege zijn overgewicht en beargumenteerde dat het ontslag discriminatie was op basis van een handicap. Het hof stelt dat als obesitas een persoon ‘fysiek of mentaal remt om volledig, daadwerkelijk en op gelijke voet met andere werknemers te werken’, inderdaad sprake is van een handicap.

Hof vd Europese Unie – Is zwaarlijvigheid een handicap

HvJ EU 18/12/2014, zaaknr. C-354/13, FOA