SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Bewijslast bij het versturen van poststukken II

Late postbezorgingOnder verwijzing naar het artikel “Bewijslast bij het versturen van poststukken” verwijs ik naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waarin nogmaals wordt bevestigd dat een intern systeem zonder een degelijke postadministratie geen bewijs is voor het verzonden hebben van poststukken.

De Raad overwoog als volgt:
4.5. Vaststaat dat het formulier ‘opgave inkomsten’ niet aangetekend is verzonden en dat het college niet beschikt over een deugdelijke verzendadministratie. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, heeft het college met de toelichting op het zogenoemde PV-systeem waarmee in een geval als dit geautomatiseerd een formulier ‘opgave inkomsten’ aan de betrokkene wordt toegezonden, niet aannemelijk gemaakt dat het formulier naar appellant is verzonden. De enkele omstandigheid dat in dat systeem is aangevinkt dat het formulier aan appellant is verzonden, is daarvoor onvoldoende.

4.6. Uit 4.5 volgt dat appellant niet kan worden tegengeworpen dat hij het betreffende formulier niet bij het college heeft ingeleverd. Het college was daarom niet bevoegd om de bijstand van appellant te blokkeren. Gelet hierop was sprake van een aan het college te wijten onrechtmatigheid en diende het college de in bezwaar gemaakte kosten van appellant te vergoeden. De rechtbank heeft dit niet onderkend. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd voor zover daarbij geen veroordeling in de kosten in bezwaar is uitgesproken. Doende wat de rechtbank had behoren te doen, zal de Raad, zelf voorziend, het college alsnog in de in bezwaar gemaakte kosten veroordelen. Deze kosten worden begroot op € 944,- voor verleende rechtsbijstand.