SGA-Consultancy

 • Twitter
 • Google Plus
 • Linked in
 • Facebook

Alle vacatures in de categorie: Kerst en nieuwjaarswens

 • Wij wensen u vrolijke kerstdagen en een GEZOND en VOORSPOEDIG nieuwjaar toe. Lees verder

 • Na het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1746) was het te verwachten, niet de bedoeling maar de feiten en omstandigheden zijn bepalend als het gaat om het kwalificeren van een arbeidsovereenkomst. Bezorgers van Deliveroo zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Het gerechtshof Amsterdam heeft dat in zijn arrest van... Lees verder

  In de praktijk komt het vaker voor dat een arbeidsongeschikte werknemer meerdere medische klachten heeft en als gevolg daarvan ook meerdere beperkingen. Bij de WIA-beoordeling hanteert het UWV als uitgangspunt dat als een van de beperkingen een GBM oplevert, dat de overige beperkingen en het geheel aan beperkingen niet meer wordt beoordeeld. Werknemer krijgt... Lees verder

  Instanties mogen beslag leggen op de bonus van 1.000 euro voor zorgmedewerkers. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland besloten in een kort geding. Wel is het volgens de rechter goed mogelijk dat een schuldeiser af zal zien van de beslaglegging, uit respect en waardering voor de zorg in deze moeilijke tijd. Zorgbonus... Lees verder

  Het risico dat werknemer al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst volledig arbeidsongeschikt is voor de aangeboden functie is voor de werkgever nu per 01-01-2011 de wettelijke uitsluitingsgrond daarvoor is vervallen. Een beroep op een wilsgebrek is bevestigd bij arrest van 7 februari 2020 van de door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2020:213), maar dat leidt... Lees verder

  Utrecht, 02 december 2020 Om misbruik van en met uitzendkrachten tegen te gaan, is in de wet opgenomen dat uitzendbureaus zich moeten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als die inschrijving er niet is, kunnen zowel het uitzendbureau als de werkgever die gebruik maakt van dat uitzendbureau een boete krijgen. De... Lees verder

  De maatstaf voor de beoordeling of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is, moet worden aangepast. Dat bepleit advocaat-generaal (AG) De Bock in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd. De partijbedoeling zou niet meer relevant moeten zijn maar uitsluitend hoe partijen feitelijk uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven. De zaak De zaak in kwestie draait om... Lees verder

  De bemoeienis van de Bisschoppenconferentie bij de benoeming van bestuurders bij de Radboud Universiteit wordt door de Ondernemingskamer subiet aan banden gelegd. Samengevat: er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Stichting Katholieke Universiteit; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen wordt bepaald dat het bestuur van Stichting Katholieke Universiteit... Lees verder

  De kantonrechter oordeelt dat Action een werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen na het meenemen van een plastic tasje. Het verzoek van de werknemer om een vergoeding als gevolg van het ten onrechte gegeven ontslag op staande voet is toegewezen. De werknemer pakt na zijn werkdag een plastic tasje bij de kassa... Lees verder

  Via onderstaande link kunt u kennisnemen van het standpunt van Novag – UWVA, de vakvereniging van de verzekeringsartsen bij het UWV. In de kern komt het erop neer dat de verzekeringsartsen wordt gevraagd om: “Samengevat is het geen oplossing om nu op onzorgvuldige wijze beoordelingen uit te voeren. Waar het kan beoordeelt u op... Lees verder