SGA-Consultancy

 • Twitter
 • Google Plus
 • Linked in
 • Facebook

Juridische informatie / Nieuws

 • Wetsvoorstel inzagerecht medische dossiers

  Dit wetsvoorstel legt onder meer vast welke informatie hulpverleners aan patiënten moeten verstrekken. Daarnaast wordt de bewaarplicht van dossiers verlengd van vijftien naar twintig jaar, waarbij de termijn voor het gehele dossier begint te lopen vanaf de laatste mutatie. Tot slot maakt het we.... Lees verder

 • Mol van antisociale werkgever bij UWV Breda of is UWV Breda de weg volledig kwijt?!

  Het is niet mijn stijl om het UWV via social media aan te spreken, maar dit is een casus die mij daartoe dwingt. Ik vraag mij ernstig af of er in deze casus er een medewerker op de vestiging UWV Breda zit die, net als een quasi bedrijfsarts en quasi mediator, aan het lijntje van deze werkgever loopt.... Lees verder

 • Terugwerkende kracht Wet BeZaVa onverbindend verklaard

  Onderstaand treft u de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam waarin de terugwerkende kracht van de Wet BeZaVa onverbindend is verklaard. Het betekent dat de toerekening van ZW-uitkeringen voor het ZW-component van de gedifferentieerde premie Whk voor de gevallen waarbij de 1e ziektedag voor 01-01-.... Lees verder

 • Overtreding van privacyregels door overheidsinstellingen/gemeenten?

  Via bijgaande link treft u de mening van een huisarts met betrekking het opvragen van het medisch dossier door een klant ten behoeve van een gemeentelijke instelling. Het wordt tijd dat de Autoriteit Persoonsgegevens zijn licht over dergelijke ongewenste praktijken laat schijnen. Marco Blanker - .... Lees verder

 • Uitspraak over de inzet van medisch deskundigen in WIA-zaken

  De Centrale Raad van Beroep heeft, samen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitgangspunten voor de rechter ontwikkeld in zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige. In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gaat het over.... Lees verder