SGA-Consultancy

 • Twitter
 • Google Plus
 • Linked in
 • Facebook

Juridische informatie / Nieuws

 • Terugwerkende kracht Wet BeZaVa onverbindend verklaard

  Onderstaand treft u de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam waarin de terugwerkende kracht van de Wet BeZaVa onverbindend is verklaard. Het betekent dat de toerekening van ZW-uitkeringen voor het ZW-component van de gedifferentieerde premie Whk voor de gevallen waarbij de 1e ziektedag voor 01-01-.... Lees verder

 • Overtreding van privacyregels door overheidsinstellingen/gemeenten?

  Via bijgaande link treft u de mening van een huisarts met betrekking het opvragen van het medisch dossier door een klant ten behoeve van een gemeentelijke instelling. Het wordt tijd dat de Autoriteit Persoonsgegevens zijn licht over dergelijke ongewenste praktijken laat schijnen. Marco Blanker - .... Lees verder

 • Uitspraak over de inzet van medisch deskundigen in WIA-zaken

  De Centrale Raad van Beroep heeft, samen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitgangspunten voor de rechter ontwikkeld in zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige. In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gaat het over.... Lees verder

 • BEOORDELING DUURZAAMHEID ARBEIDSONGESCHIKTHEID

  Het komt vaker voor dat verzekeringsartsen van het UWV de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid afwijzen zonder opgave van een deugdelijke motivering. Dat gebeurt door o.a. een verbetering van de belastbaarheid aan te nemen. De motivering van de kans de kans op herstel vindt in algemene bewoordi.... Lees verder

 • Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

  Via onderstaande link treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op belastinggebied voor het jaar 2017: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017.... Lees verder