SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Verzuimmanagement

SGA-Consultancy adviseert werkgevers in alle branches op het gebied van kostenbeheersing en kostenbesparing met betrekking tot personeel-gerelateerde onderwerpen zoals:

 – Loonheffing en subsidies
 – Ziekteverzuim
 – Gedifferentieerde premie Whk
 – Wet verbetering Poortwachter