SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Wet Werk en Zekerheid: Passende arbeid en WvP

De Wet Werk en Zekerheid is na aanname in de Tweede Kamer voor verdere behandeling naar de Eerste Kamer gezonden. Verwacht mag worden dat de Wet volgens planning op 01 juli 2014 van kracht wordt. Niet alle onderdelen van de wet zullen op genoemde datum van kracht worden. De Richtlijn Passende Arbeid van het UWV komt op 01 juli 2015 te vervallen en daarvoor treedt op dezelfde datum de nieuwe regeling in werking. Deze houdt in dat behalve voor de WW ook voor de ZW en WGA het nieuwe begrip passende arbeid gaat gelden. Deze houdt simpelweg in dat na een periode van zes (6) maanden alle aangeboden werkzaamheden als passend worden aangemerkt.

Invoering WWZ_Passende arbeid