SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Werkwijze

Opdrachten worden uitgevoerd op basis van een multidisciplinaire aanpak. Daardoor garanderen wij kwaliteit omdat alle aspecten aan de orde komen en in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Het resultaat van deze benadering: bij bezwaar- en beroepszaken behalen wij een score van meer dan 80%. In de periode december 2016 tot maart 2018 was de score zelfs 100%, SGA-Consultancy heeft in die periode alle zaken voor haar opdrachtgevers gewonnen.