SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Werkwijze voor werknemers

Bij het bemiddelen voor kandidaten staat transparantie voor ons centraal. Naast concrete vacatures ligt onze toegevoegde waarde in een juiste match en kijken we bij welke organisatie jij het beste tot je recht komt. Oftewel: Welke bedrijfsidentiteit sluit het beste aan bij wat JIJ belangrijk vindt.
In grote lijnen verloopt de procedure als volgt.

Afspraak
Nadat wij met een potentiële kandidaat in contact zijn gekomen wordt er een afspraak voor een oriënterend gesprek gemaakt. Wij streven er naar om de gesprekken zoveel mogelijk in de regio en/of rekening houdende met je mogelijkheden te doen plaatsvinden. Alle gemaakte afspraken worden per email bevestigd.

Oriënterend gesprek
Omdat inzicht te krijgen in jouw wensen en ambities en competenties vindt er een oriënterend gesprek plaats. Van dit gesprek wordt een verslag opgemaakt. Samen met het CV wordt deze, met uw instemming, bij de opdrachtgever aangeboden.

Referenties
Referenties worden ingewonnen nadat de kandidaat daarmee heeft ingestemd. Van het gesprek met de referent wordt een kort verslag opgemaakt. Deze wordt eerst aan de kandidaat aangeboden voor commentaar. Daarna wordt het verslag, eventueel voorzien van de kanttekeningen van de kandidaat, aan de opdrachtgever aangeboden.

PPA
We zijn gecertificeerd om assessments af te nemen en zetten dit ook in bij een selectieprocedure. Dit assessment wordt altijd in een persoonlijk gesprek teruggekoppeld aan de kandidaat. Op verzoek van een opdrachtgever kan het assessment, na goedkeuring van de kandidaat, ter inzage worden overlegd. Wel gaat dit altijd gepaard met een vervolggesprek waarin de kandidaat eventuele uitkomsten kan onderbouwen.

Voordracht
Op basis van de verkregen informatie word je bij de opdrachtgever voorgesteld of gaan wij gericht voor je op zoek naar een passende baan. Als de opdrachtgever een gesprek wenst wordt je namens deze door ons uitgenodigd. De contacten tussen de opdrachtgever en de kandidaat verlopen via de consultant van We Matter. Deze staat je ook bij met adviezen.

Afronding en evaluatie
Als de opdrachtgever en de kandidaat tot overeenstemming komen eindigt onze rol nog niet. Wij zullen regelmatig contact met je onderhouden en de inhoud van dit contact met jouw instemming met je werkgever terugkoppelen. Wij willen zowel jou als je werkgever van dienst zijn om de arbeidsrelatie een goed verloop te doen hebben en op eventuele nieuwe mogelijkheden binnen het bedrijf van jouw werkgever in te spelen.

Contact
Tijdens het oriënterend gesprek worden ook afspraken gemaakt over hoe het contact verder zal verlopen. Daarbij is het uitgangspunt dat het contact voor jou niet belastend mag zijn.

Naar contactpagina