SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Archive for december, 2019

Controleer uw beschikking gedifferentieerde premie Whk 2020

Posted on: No Comments

Eind november 2019 zijn door de Belastingdienst de beschikkingen gedifferentieerde premie Whk (GDP Whk) verzonden. De in de beschikking genoemde percentages zorgen voor een verhoging van uw maandelijkse afdrachten aan Loonheffing.

De hoogte van de percentage wordt bepaald door de sectorindeling, de grote van uw onderneming – klein, middelgroot of groot – en het bedrag aan Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen dat door  het UWV aan (ex)werknemers wordt verstrekt.

Via bijgaande links kunt u de juistheid van de op de beschikking GDP Whk genoemde percentages controleren. Anders dan andere rekentools geeft onze rekentool u ook inzicht in het extra bedrag aan verhoging van de afdracht Loonheffing als gevolg van de door het UWV verstrekte Ziektewet- en WGA-uitkeringen.

Whkschade.nl of  SGA-Consultancy.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het verlagen van de premieafdracht. U kunt daarvoor contact met ons opnemen door uw contactgegevens in te vullen bij de rekentool.